archiwum / sprzedane

RETRONAUCI

ul. Składowa 8
61-897 Poznań
NIP:7831809133


+48 693 279 540

Zapraszamy w każdą sobotę godz. 10:00-12:00. Można nas również odwiedzić po umówieniu w innym terminie.

Chętnie odpowiemy na twoje pytania

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Jeśli chcesz zadać nam jakieś pytanie skorzystaj z poniższego formularza. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

NAPISZ DO NAS

   1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej jest Retronauci s.c., Luboń, ul. Mickiewicza 3,, e-mail: kontakt@retronauci.pl , nr tel. +48 693 279 540 (dalej także jako Spółka).

   2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji czynności związanych z realizacją już zawartej umowy, ewentualnie przedstawieniem oferty handlowej w zależności od treści Państwa zapytania.

   3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

   4. Kategorie odbiorców danych osobowych: administracja Spółki w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania działań związanych z właściwą realizacją umowy już zawartej oraz podwykonawcy Spółki w celu wykonania działań związanych z właściwą realizacją umowy już zawartej (jeśli dotyczy).

   5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.

   6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

   7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.